Wat is LEF?

LEF staat voor levensbeschouwing, ethiek en filosofie.  Levensbeschouwing is jouw kijk op de betekenis en de invulling van het leven. Ethiek is jouw idee over het goede doen – en dat dan ook dóén! En filosofie is het zoeken naar algemeen geldige antwoorden op vragen waar geen feitelijk antwoord op te geven is. Check ook de uitlegfilmpjes!

LEF is een methode voor morele vorming voor jongeren tussen 12 en 18 jaar oud. Op deze website kun je LEF-werkvormen en inspiratie vinden, en als je een van mijn leerlingen bent, ook alle lesmaterialen.

Tijdens mijn LEF-lessen ga je aan de slag met levensvragen, morele dilemma’s en filosofische vraagstukken. Je leert verschillende manieren van kijken, denken, spreken en doen: retorica, kritisch denken, interpreteren, reflecteren, verhouden-tot, dialoog, verwondering, moreel handelen, motiveren en esthetisch waarderen. Door alle LEF-lessen word je daar een kei in.