Muziek

Te bespreken vragen: Wat betekent het om mens te zijn? Wat is het mensbeeld dat uit de tekst spreekt? Wat is vrije wil? Wat leidt jou in je leven? Kun je dit mensbeeld vooral linken aan de middeleeuwen of aan de verlichting?

 

Te bespreken vragen: Wat voor vragen worden er in dit nummer gesteld? En aan wie? Waarom stelt Lily Allen deze vragen, denk je? Welke kritiek uit zij via dit lied? En op wie is die kritiek gericht? En, stel dat jij met God in gesprek zou kunnen gaan over de dingen die Allen opwerpt in dit nummer. Wat zou God’s antwoord zijn, denk je? Hoe zou hij bepaalde dingen bedoeld hebben of zelf zien? Kies drie thema’s uit de songtekst en werk ze uit.

 

Verwerkingsoefening bij een gesprek over ‘zingeving’ of ‘zinvinding’. Te bespreken vragen: Gaat dit lied meer uit van ‘zingeving’ of ‘zinvinding’? Wat is volgens dit lied een belangrijke bron van zingeving of zinvinding? Hoe wordt er dan zin aan het leven gegeven/kun je zin in het leven vinden?

 

Te bespreken vragen met de leerlingen: In het nummer ‘In the blood’ van John Mayer staat een levensbeschouwelijke vraag centraal. Welke is dat volgens jou? Wat vraagt John Mayer zich af? En waarom kan het belangrijk zijn voor sommige mensen om zich dit af te vragen? Wat kun je er van leren zulke vragen aan jezelf te stellen?

 

| Ingepast in een les over voorbeeldfiguren in de week dat Typhoon de Van Praagprijs 2017 won |
Te bespreken vragen: 1) Wat wil Typhoon de wereld leren met dit nummer? Wat is zijn boodschap voor de mensen die dit nummer horen? Citeer ook de zinnen waar jij deze boodschap uit haalt.

2) Schrijf ook op wat jij zelf de mooiste of meest leerzame zin uit het nummer vindt. Is dat dezelfde zin als bij 1, of is het een andere? En: Leg ook uit waarom je deze zin kiest.

 

Te bespreken vragen: Welke vragen worden in dit nummer gesteld? Kun je ooit een antwoord op die vragen vinden? En waar gaat dit nummer over? Zit er een zoektocht in dit lied? Waar wordt naar gezocht? En zit er een wens in dit lied? Wat is de wens?